Zwroty i reklamacje

Szczegółowe warunki zwrotów i reklamacji są określone w Regulaminie.

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar jednak musi się to odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił - na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie był używany, nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą zostać w żaden sposób naruszone.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Budovia Sebastian Feliga, ul. Kościuszki 1a/5, 65-303 Zielona Góra, shop@dzieciole.com, tel. 606 825 453

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Reklamacje dotyczące Towarów

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Dzieciole SHOP, ul. Kościuszki 1a/5, 65-303 Zielona Góra, shop@dzieciole.com. dzieciole.shoop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

2. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres sklepu z dopiskiem "wymiana". Na wymianę towaru klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów